• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium (PhD.)

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2019/2020. Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2019

Viac informácií na stránke fbi.uniza.sk

Podávanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium

Informácie a termíny k podávaniu prihlášok na denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium na Fakultu bezpečnostného inžinierstva pre akademický rok 2019/2020.

Termín podávania prihlášok:  do 30.4.2019

Podmienky prijatia a ďalšie informácie:

• pre bakalárske štúdium

• pre inžinierske štúdium

Deň otvorených dverí FBI UNIZA

Deň otvorených dverí FBI UNIZA sa uskutoční dňa 13. februára 2019 v priestoroch fakulty v centre mesta na ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina – mapa.

Oboznámte sa:
– s možnosťou vysokoškolského štúdia,
– s uplatnením našich absolventov v praxi,
– s priestorovým vybavením,
– s ukážkami aktivít fakulty,
– s ďalšími informáciami.

Sprievodný program:
– simulovaný zásah hasičov, zdravotníkov a policajtov pri nehode,
– prehliadka hasičskej techniky,
– ukážka poplachových systémov,
– kriminalistická technika,
– simulácia krízových javov,
– airsoftové zbrane a strelnica.

Do jednotlivých aktivít sa návštevníci DOD môžu aktívne zapojiť – preveriť si svoje strelecké zručnosti a schopnosti na laserovej strelnici, vyskúšať snímanie odtlačkov prstov, skontrolovať ochranné prvky bankoviek a dokladov pomocou UV svetla, vyskúšať správnu manipuláciu s bremenami, nácvik stabilizovanej polohy zraneného, merať hluk v prostredí …

Facebook event: facebook.com

Hlavná stránka: fbi.uniza.sk

Témy záverečných prác 2018/2019

Zverejňujeme Témy záverečných prác na akademický rok 2018/2019.

 • Témy bakalárskych prác – link
 • Témy diplomových prác – link

Konferencia SAFE 2017

V dňoch 6. až 8. septembra sa v Ríme uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia SAFE 2017, na ktorej katedru a našu vedecko výskumnú činnosť reprezentovali Ing. Milan Kutaj, PhD. a Ing. Martin Boroš.

Firemné dni 2017

Firemné dni FBI UNIZA 2017 sa uskutočnia 21 a 22.11.2017.

Harmonogram:

harmonogram_obr

Témy ŠVOČ 2017/2018

SÚŤAŽ ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI ŠTUDENTOV
1. A 2. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Sekcia: Ochrana osôb, majetku a informácií (more…)

Darovanie krvi 2017 – ZMENA TERMÍNU

DAROVANIE KRVI – 8.11.2017 – MA510 – od 8:00 do 11:00 

PRESUN NA DECEMBER 2017 !!! (more…)

Univerzitné športové dni 2017

Univerzitné športové dni 2017 – harmonogram.

usd2017

Viac informácií na utv.uniza.sk.

Voľby do akademického senátu FBI a UNIZA – zoznamy kandidátov

Zoznam kandidátov do akademického senátu FBI UNIZA

Na základe návrhov podaných v stanovenej lehote do 18.10.2017 volebná komisia zverejňuje zoznam kandidátov na doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu FBI UNIZA, ktoré sa uskutočnia

dňa 25.10.2017 v čase od 10.30 do 14.00 hod v miestnosti č. A 116 (more…)