• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Študent

Category Archives: Študent

Deň otvorených dverí FBI UNIZA

Deň otvorených dverí FBI UNIZA sa uskutoční dňa 13. februára 2019 v priestoroch fakulty v centre mesta na ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina – mapa.

Oboznámte sa:
– s možnosťou vysokoškolského štúdia,
– s uplatnením našich absolventov v praxi,
– s priestorovým vybavením,
– s ukážkami aktivít fakulty,
– s ďalšími informáciami.

Sprievodný program:
– simulovaný zásah hasičov, zdravotníkov a policajtov pri nehode,
– prehliadka hasičskej techniky,
– ukážka poplachových systémov,
– kriminalistická technika,
– simulácia krízových javov,
– airsoftové zbrane a strelnica.

Do jednotlivých aktivít sa návštevníci DOD môžu aktívne zapojiť – preveriť si svoje strelecké zručnosti a schopnosti na laserovej strelnici, vyskúšať snímanie odtlačkov prstov, skontrolovať ochranné prvky bankoviek a dokladov pomocou UV svetla, vyskúšať správnu manipuláciu s bremenami, nácvik stabilizovanej polohy zraneného, merať hluk v prostredí …

Facebook event: facebook.com

Hlavná stránka: fbi.uniza.sk

Témy záverečných prác 2018/2019

Zverejňujeme Témy záverečných prác na akademický rok 2018/2019.

 • Témy bakalárskych prác – link
 • Témy diplomových prác – link

Konferencia SAFE 2017

V dňoch 6. až 8. septembra sa v Ríme uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia SAFE 2017, na ktorej katedru a našu vedecko výskumnú činnosť reprezentovali Ing. Milan Kutaj, PhD. a Ing. Martin Boroš.

Firemné dni 2017

Firemné dni FBI UNIZA 2017 sa uskutočnia 21 a 22.11.2017.

Harmonogram:

harmonogram_obr

Témy ŠVOČ 2017/2018

SÚŤAŽ ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI ŠTUDENTOV
1. A 2. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Sekcia: Ochrana osôb, majetku a informácií (more…)

Darovanie krvi 2017 – ZMENA TERMÍNU

DAROVANIE KRVI – 8.11.2017 – MA510 – od 8:00 do 11:00 

PRESUN NA DECEMBER 2017 !!! (more…)

Univerzitné športové dni 2017

Univerzitné športové dni 2017 – harmonogram.

usd2017

Viac informácií na utv.uniza.sk.

Voľby do akademického senátu FBI a UNIZA – zoznamy kandidátov

Zoznam kandidátov do akademického senátu FBI UNIZA

Na základe návrhov podaných v stanovenej lehote do 18.10.2017 volebná komisia zverejňuje zoznam kandidátov na doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu FBI UNIZA, ktoré sa uskutočnia

dňa 25.10.2017 v čase od 10.30 do 14.00 hod v miestnosti č. A 116 (more…)

Vitajte v novom akademickom roku

Milí študenti,

vitajte v akademickom roku 2017/2018.

Veríme, že ste letné prázdniny využili naplno a oddýchli ste si od študijných aktivít.
Nový akademický rok nám už začína a s ním študijné povinnosti – prednášky, cvičenia, exkurzie, semestrálne práce, projekty, štúdium, atď…

Vítame medzi nami študentov prvého ročníka, ktorí ku nám prišli hneď po maturitnom ročníku. Nebojte sa nástupu na vysokú školu. Buďte pracovití, pýtajte sa učiteľov, tútorov, starších študentov a užite si vysokoškolský život so všetkým, čo ponúka. Nezabudnite preto aj na šport a zábavu, aby ste sa tu cítili dobre.

Prajeme vám veľa študijných úspechov v novom akademickom roku 2017/2018.

Tešíme sa na vás na prednáškach a cvičeniach 🙂

Kolektív KBM

Témy záverečných prác 2017/2018

 • Témy záverečných prác pre Bc. – link
 • Témy záverečných prác pre Ing. – link