• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » 2013

Yearly Archives: 2013

ŠŤASTNÉ A VESELÉ :)

Pozdrav 2014

Meteo stanica FŠI

V rámci projektu COBACORE (Community Based Comprehensive Recovery) bola na Fakulte špeciálneho inžinierstva inštalovaná meteorologická stanica na meranie a skúmanie prvkov počasia. Na stránke www.fsi.uniza.sk/meteo je možné pozorovať aktuálne hodnoty počasia. Aby toho nebolo málo môžete si pozrieť aj predpoveď počasia. 🙂

Meteo fsi

Noc výskumníkov 2013

Festival vedy  Noc výskumníkov  2013 sa tento rok uskutočnil 27. septembra a už po siedmy krát priblížil najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu a prispeli k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Exponát Katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity poskytol účastníkom možnosť zoznámiť sa s poplachovými systémami zabezpečenia budov. Pri prezentácií si verejnosť vyskúšala vybrané poplachové systémy (detektory, kamery, atď), prekonávanie plotov a oboznámila sa s najnovšími trendmi v tejto oblasti výskumu.

Noc výskumníkov 2013Viac na: www.nocvyskumnikov.skNoc vyskumnikov 2013

Konzultačné hodiny

Pre všetkých študentov dávame do pozornosti nové konzultačné hodiny.

Záverečné práce !!!

Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov (3.roč pre Bc. a 2. roč pre Ing.), ktorí ešte nemajú vybranú tému svojej záverečnej práce, aby tak urobili čo najskôr a vyhli sa tak prípadnému opakovaniu ročníka.

UniApps – aplikácia ŽU

Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Žilinskej univerzity. -> LINK <-

Aktívna funkcionalita (ŽU):

 • Autentifikácia cez Vzdelávanie
 • Rozvrh
 • Používatelia
 • Správy
 • Športy
 • Menza
 • Aktívna funkcionalita (UPJŠ):
 • Autentifikácia cez Facebook
 • Rozvrh
 • Používatelia
 • Správy

-> LINK <-

Tútori ročníkov 2013/2014

Stiahnite si Tútori ročníkov 2013

Etický kódex študenta

PREAMBULA

Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt,
je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého,
je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania.

Štúdium na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania,
kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. 

Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.

Eticky kódex študenta FŠI na stiahnutie tu

Etický kódex študenta ŽU na stiahnutie tu

Legislatíva, dokumenty

Stiahnite si potrebné dokumenty zo stránky FŠI tu.

Akademický kalendár 2013/2014