• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » 2013 » September

Monthly Archives: September 2013

Záverečné práce !!!

Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov (3.roč pre Bc. a 2. roč pre Ing.), ktorí ešte nemajú vybranú tému svojej záverečnej práce, aby tak urobili čo najskôr a vyhli sa tak prípadnému opakovaniu ročníka.

UniApps – aplikácia ŽU

Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Žilinskej univerzity. -> LINK <-

Aktívna funkcionalita (ŽU):

 • Autentifikácia cez Vzdelávanie
 • Rozvrh
 • Používatelia
 • Správy
 • Športy
 • Menza
 • Aktívna funkcionalita (UPJŠ):
 • Autentifikácia cez Facebook
 • Rozvrh
 • Používatelia
 • Správy

-> LINK <-

Tútori ročníkov 2013/2014

Stiahnite si Tútori ročníkov 2013

Etický kódex študenta

PREAMBULA

Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt,
je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého,
je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania.

Štúdium na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania,
kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. 

Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.

Eticky kódex študenta FŠI na stiahnutie tu

Etický kódex študenta ŽU na stiahnutie tu

Legislatíva, dokumenty

Stiahnite si potrebné dokumenty zo stránky FŠI tu.

Akademický kalendár 2013/2014

Nová WEB STRÁNKA KATEDRY

Vítame Vás na inovovanej web stránke Katedry bezpečnostného manažmentu. Veríme, že sa Vám stránka bude páčiť.

Aj naďalej sa budeme snažiť pridávať aktuálne informácie o činnosti katedry či zaujímavé informácie z oblasti bezpečnostného manažmentu.

Kolektív KBM