• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » 2014 » April

Monthly Archives: April 2014

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium

Dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FŠI ŽU) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015.

T e r m í n podávania prihlášok na doktorandské štúdium na FŠI ŽU v Žiline vo všetkých študijných programoch doktorandského štúdia je do 30. apríla 2014.  ZMENA TERMÍNU DO 31.5.2014

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi.

Informácie o témach dizertačných prác, študijných odboroch, školiteľoch doktorandského štúdia a tlačivo „prihláška na doktorandské štúdium“ sú na internetovej adrese www.fsi.uniza.sk pod záložkou doktorandské štúdium.

Návrhy záverečných prác 2014/2015

Informujeme študentov končiacich v akademickom roku 2014/2015 bakalárske aj inžinierske štúdium, aby sa informovali o záverečných prácach u svojich školiteľov – nahlasovali práce z návrhov, konzultovali.

Tu si môžete stiahnuť návrhy záverečných prác vypísané školiteľmi.

Návrh tém pre Bc štúdium

Návrh tém pre Ing. štúdium