• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » 2014 » October

Monthly Archives: October 2014

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FBI ŽU

Akademický senát Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity a Zásadami volieb do akademického senátu fakulty

V Y H L A S U J E

voľby do zamestnaneckej komory a študentskej komory akademického senátu fakulty, ktoré sa uskutočnia dňa 28.10.2014

VIAC INFORMÁCIÍ TU

DEKANSKÉ VOĽNO

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje na deň

21. októbra 2014 

dekanské voľno pre všetkých študentov FBI ŽU v Žiline.