• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » 2014 » November

Monthly Archives: November 2014

Voľba dekana FBI ŽU – Kandidátska listina

Návrhová komisia pre voľbu dekana FBI ŽU pre funkčné obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019 na základe písomných návrhov od členov akademickej obce a po verifikovaní týchto návrhov zostavila kandidátsku listinu pre voľby dekana FBI ŽU.

Zoznam kandidátov na funkciu dekana (v abecednom poradí):
1. prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
2. doc. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.
Profesijná charakteristika kandidátov: (link)

http://www.fbi.uniza.sk/aktuality/aktuality_ostatne/volby_dekana_fbi_(kandidati).pdf

FBI členom komory Gremium Alarm

Od 4.11. sa Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU stala členom Asociácie technických bezpečnostných služieb, Gremium Alarm, o.s..

“Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s. je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropských asociací EURALARM a ESBOC.”

Prevzaté zo stránky: http://www.gremiumalarm.cz/

FBI ŽU prezentovala na výstave NATO

Nato EOD FBI team

V priestoroch výstaviska EXPO Center v Trenčíne sa v dňoch 30.9. – 2.10.2014 uskutočnil už tretí ročník medzinárodnej výstavy NATO EOD Demonstrations and Trials 2014. Výstava sa uskutočňuje každé dva roky a jej organizátorom je Medzinárodné centrum výnimočnosti pre oblasť zneškodňovania nevybuchnutej munície (EOD COE) so sídlom v Trenčíne.

Trenčianska výstava je podporovaná Divíziou NATO pre nové bezpečnostné hrozby a ponúkla hmatateľný príklad mnohonárodnej spolupráce pri súčasnom zvyšovaní interoperability. Stala sa zároveň vhodnou príležitosťou pre účel oboznámiť a otestovať nové, inovatívne technológie. Udalosť spája odborníkov z armády, priemyslu, vedy a výskumu.

Podľa riaditeľa EOD COE plukovníka Ľubomíra Mrváňa, hlavným cieľom podujatia bolo (more…)

Noc výskumníkov 2014

Noc výskumníkov 2014 FBI

Posledný piatok v septembri už tradične patril propagácii vedy a výskumu. Tento rok sa už desiatykrát v 38 krajinách a viac ako 360 mestách Európy uskutočnila prezentácia výsledkov výskumných aktivít špičkových pracovísk vedy a výskumu.
V Žiline si v piatok 26. septembra v priestore Aupark Shopping Centra od 9:00 až do večerných hodín mohli záujemcovia prezrieť exponáty v 26 výstavných stánkoch. Medzi stánkami sa prezentovala aj naša fakulta už aj s novým názvom FBI 🙂