• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » 2015 » February

Monthly Archives: February 2015

Doktorandské štúdium – príjimacie konanie

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI ŽU) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016. T e r m í n podávania prihlášok je do 30. apríla 2015. do 31. mája 2015

Viac informácií tu: link

Vyhlásenie súťaže ŠVOČ

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje súťaž o najlepšie práce v študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutoční dňa 14. apríla 2015 v sekcii č.3:

Ochrana osôb, majetku a informácií.

Zameranie sekcie:

bezpečnostný manažment, ochrana kritickej infraštruktúry, bezpečnostné technológie, prevencia kriminality a kriminalistické vedy, informačná bezpečnosť.

Ceny v sekcii:

 • 1. miesto finančná odmena vo výške 130,- € a diplom,
 • 2. miesto finančná odmena vo výške 90,- € a diplom,
 • 3. miesto finančná odmena vo výške 60,- € a diplom, –
 • cena katedry

 Viac informácií tu: link