• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » 2017

Yearly Archives: 2017

Konferencia SAFE 2017

V dňoch 6. až 8. septembra sa v Ríme uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia SAFE 2017, na ktorej katedru a našu vedecko výskumnú činnosť reprezentovali Ing. Milan Kutaj, PhD. a Ing. Martin Boroš.

Firemné dni 2017

Firemné dni FBI UNIZA 2017 sa uskutočnia 21 a 22.11.2017.

Harmonogram:

harmonogram_obr

Témy ŠVOČ 2017/2018

SÚŤAŽ ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI ŠTUDENTOV
1. A 2. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Sekcia: Ochrana osôb, majetku a informácií (more…)

Darovanie krvi 2017 – ZMENA TERMÍNU

DAROVANIE KRVI – 8.11.2017 – MA510 – od 8:00 do 11:00 

PRESUN NA DECEMBER 2017 !!! (more…)

Univerzitné športové dni 2017

Univerzitné športové dni 2017 – harmonogram.

usd2017

Viac informácií na utv.uniza.sk.

Voľby do akademického senátu FBI a UNIZA – zoznamy kandidátov

Zoznam kandidátov do akademického senátu FBI UNIZA

Na základe návrhov podaných v stanovenej lehote do 18.10.2017 volebná komisia zverejňuje zoznam kandidátov na doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu FBI UNIZA, ktoré sa uskutočnia

dňa 25.10.2017 v čase od 10.30 do 14.00 hod v miestnosti č. A 116 (more…)

Vitajte v novom akademickom roku

Milí študenti,

vitajte v akademickom roku 2017/2018.

Veríme, že ste letné prázdniny využili naplno a oddýchli ste si od študijných aktivít.
Nový akademický rok nám už začína a s ním študijné povinnosti – prednášky, cvičenia, exkurzie, semestrálne práce, projekty, štúdium, atď…

Vítame medzi nami študentov prvého ročníka, ktorí ku nám prišli hneď po maturitnom ročníku. Nebojte sa nástupu na vysokú školu. Buďte pracovití, pýtajte sa učiteľov, tútorov, starších študentov a užite si vysokoškolský život so všetkým, čo ponúka. Nezabudnite preto aj na šport a zábavu, aby ste sa tu cítili dobre.

Prajeme vám veľa študijných úspechov v novom akademickom roku 2017/2018.

Tešíme sa na vás na prednáškach a cvičeniach 🙂

Kolektív KBM

Témy záverečných prác 2017/2018

 • Témy záverečných prác pre Bc. – link
 • Témy záverečných prác pre Ing. – link

Napísali o nás v časopise Obrana

Uchádzači o štúdium

Vážení uchádzači o štúdium,

ponúkame Vám možnosť študovať študijný odbor Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Bezpečnostný manažment vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Ing. PhD.).

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Bezpečnostný manažment“ študijného  odboru „Ochrana osôb a majetku“ získa teoretické vedomosti,  praktické schopnosti a zručnosti, potrebné na vytváranie organizačnej štruktúry a riadenie systému na ochranu osôb, majetku a životného prostredia vo  výrobných a nevýrobných podnikových organizáciách a spoločnostiach (korporáciách), územnosprávnych jednotkách verejnej správy, právnych, vedeckovýskumných a kultúrnych inštitúciách, sociálnych, politických, náboženských, športových a iných organizáciách.

Absolvent je schopný v organizáciách vykonávať funkciu bezpečnostného manažéra, facility manažéra a ďalšie funkcie, umožňujúce mu riadiť bezpečnostné tímy pracovníkov na strednom a vyššom stupni riadenia, organizovať súčinnosť a koordinovať činnosť s inými bezpečnostnými subjektmi

Študenti majú možnosť participovať na výskume katedry v oblasti ochrany osôb a majetku. V oblasti výskumu bezpečnosti katedra patrí medzi top pracoviská v SR i ČR.

Štúdium je obohatené aktivitami organizovanými katedrou zameranými na výcvik obrannej streľby, testovanie prielomovej odolnosti poplachových systémov, ukážky sebaobrany a ďalšími.

V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa štúdia na našej katedre.