• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Študent » Etický kódex študenta

Etický kódex študenta

PREAMBULA

Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt,
je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého,
je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania.

Štúdium na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,
okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania,
kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. 

Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.

Eticky kódex študenta FŠI na stiahnutie tu

Etický kódex študenta ŽU na stiahnutie tu