• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Študent » Záverečné práce !!!

Záverečné práce !!!

Upozorňujeme študentov končiacich ročníkov (3.roč pre Bc. a 2. roč pre Ing.), ktorí ešte nemajú vybranú tému svojej záverečnej práce, aby tak urobili čo najskôr a vyhli sa tak prípadnému opakovaniu ročníka.