• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Pozvánky » Uchádzači o štúdium

Uchádzači o štúdium

Vážení uchádzači o štúdium,

ponúkame Vám možnosť študovať študijný odbor Ochrana osôb a majetku v študijnom programe Bezpečnostný manažment vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Ing. PhD.).

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Bezpečnostný manažment“ študijného  odboru „Ochrana osôb a majetku“ získa teoretické vedomosti,  praktické schopnosti a zručnosti, potrebné na vytváranie organizačnej štruktúry a riadenie systému na ochranu osôb, majetku a životného prostredia vo  výrobných a nevýrobných podnikových organizáciách a spoločnostiach (korporáciách), územnosprávnych jednotkách verejnej správy, právnych, vedeckovýskumných a kultúrnych inštitúciách, sociálnych, politických, náboženských, športových a iných organizáciách.

Absolvent je schopný v organizáciách vykonávať funkciu bezpečnostného manažéra, facility manažéra a ďalšie funkcie, umožňujúce mu riadiť bezpečnostné tímy pracovníkov na strednom a vyššom stupni riadenia, organizovať súčinnosť a koordinovať činnosť s inými bezpečnostnými subjektmi

Študenti majú možnosť participovať na výskume katedry v oblasti ochrany osôb a majetku. V oblasti výskumu bezpečnosti katedra patrí medzi top pracoviská v SR i ČR.

Štúdium je obohatené aktivitami organizovanými katedrou zameranými na výcvik obrannej streľby, testovanie prielomovej odolnosti poplachových systémov, ukážky sebaobrany a ďalšími.

V prípade záujmu o štúdium nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa štúdia na našej katedre.