• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Študent » Voľby do akademického senátu FBI a UNIZA – zoznamy kandidátov

Voľby do akademického senátu FBI a UNIZA – zoznamy kandidátov

Zoznam kandidátov do akademického senátu FBI UNIZA

Na základe návrhov podaných v stanovenej lehote do 18.10.2017 volebná komisia zverejňuje zoznam kandidátov na doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu FBI UNIZA, ktoré sa uskutočnia

dňa 25.10.2017 v čase od 10.30 do 14.00 hod v miestnosti č. A 116

Kandidáti do študentskej časti AS FBI ŽU v Žiline:

Priezvisko Meno Ročník Titul
Erdélyiová Romana 1. ZS (3.st. VŠ štúdia) Ing.
Mego Matej 3. ZS (1.st. VŠ štúdia)
Ježík Michal 1. ZS (2.st. VŠ štúdia) Bc.
Dermek Milan 3. ZS (3.st. VŠ štúdia) Ing.
Strapák Matúš 2.ZS  (1.st. VŠ štúdia)
Peňaška Michal 1.BM (3.st. VŠ štúdia) Ing.
Ivančo Matúš 1.BM (3.st. VŠ štúdia) Ing.
Krajčír Maroš 2.ZS (3.st. VŠ štúdia) Ing.

Právo voliť majú všetci študenti vo všetkých troch stupňoch denného aj externého štúdia.

V Žiline   19.10.2017

doc. Ing.  Andrej Veľas,  PhD.

predseda volebnej komisie


Viac informácií o kandidátoch na priloženom dokumente: LINK alebo na stránkach fakulty.