• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Študent » Témy ŠVOČ 2017/2018

Témy ŠVOČ 2017/2018

SÚŤAŽ ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI ŠTUDENTOV
1. A 2. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Sekcia: Ochrana osôb, majetku a informácií

Školiteľ Názov témy
Ing. Kamil Boc, PhD. Využitie špecifických  trasologických stôp v kriminalistike.
Ing. Martin Boroš Zistenie prielomovej odolnosti cylindrických vložiek pomocou metódy „Bumping“.
Ing. Martin Boroš Využitie dronov v rámci fyzickej ochrany.
Ing. Martin Boroš Kamerové monitorovacie systémy v obciach.
Ing. Martin Boroš Testovanie cylindrických vložiek.
Ing. Martin Halaj Bezpečnosť organizácie
Ing. Martin Halaj Identifikácia indikátorov bezpečnosti organizácie
Ing. Martin Halaj Identifikácia vzťahu medzi firemnou kultúrou a kultúrou bezpečnosti organizácie
Ing. Martin Halaj Materiálny pilier kultúry bezpečnosti organizácie
prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. Systém ochrany objektov ako systém hromadnej obsluhy.
prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. Multikriteriálne rozhodovanie v procese  navrhovania systému ochrany.
Ing. Štefan Jangl, PhD. Ochrana objektu pred teroristickým útokom.
Ing. Štefan Jangl, PhD. Prostriedky na vyhľadávanie explozívneho materiálu, alebo prekurzorov
Ing. Jozef Kubás Marketingový plán vybranej súkromnej bezpečnostnej služby v Žiline
Ing. Jozef Kubás Možnosť zvýšenia bezpečnosti vo vybranom meste  pomocou dostupných finančných prostriedkov
Ing. Zuzana Kubíková Identifikácia mäkkých cieľov vo vybranom meste
Ing. Zuzana Kubíková Identifikácia spôsobov útokov na mäkké ciele
Ing. Vlastimil Mach, PhD. Hodnotenie technických a technologických rizík výrobného podniku.
Ing. Vlastimil Mach, PhD. Hodnotenie prírodných a prevádzkových rizík výrobného podniku.
Ing. Ladislav Mariš, PhD. Výpočtový model hodnotenia parametrov prielomovej odolnosti stavebných materiálov ako náhrada deštrukčného testovania.
Ing. Ladislav Mariš, PhD. Inovačný návrh prvku systému ochrany. (dizajn, funkcia alebo softvér)
Ing. Viktor Šoltés, PhD. Program prevencie kriminality na vybranej škole / vo vybranom meste
Ing. Viktor Šoltés, PhD. Hodnotenie financovania bezpečnosti v miestnej samospráve
Ing. Viktor Šoltés, PhD. Možnosti zvyšovania úrovne bezpečnosti vo vybranom regióne
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. Testovanie prielomovej odolnosti vybraných komponentov ZS/TPS.
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. Stanovenie následkov výbuchu prostredníctvom softvéru.
Ing. Zuzana Zvaková, PhD. Komparácia podmienok poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti