• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Študent » Deň otvorených dverí FBI UNIZA

Deň otvorených dverí FBI UNIZA

Deň otvorených dverí FBI UNIZA sa uskutoční dňa 13. februára 2019 v priestoroch fakulty v centre mesta na ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina – mapa.

Oboznámte sa:
– s možnosťou vysokoškolského štúdia,
– s uplatnením našich absolventov v praxi,
– s priestorovým vybavením,
– s ukážkami aktivít fakulty,
– s ďalšími informáciami.

Sprievodný program:
– simulovaný zásah hasičov, zdravotníkov a policajtov pri nehode,
– prehliadka hasičskej techniky,
– ukážka poplachových systémov,
– kriminalistická technika,
– simulácia krízových javov,
– airsoftové zbrane a strelnica.

Do jednotlivých aktivít sa návštevníci DOD môžu aktívne zapojiť – preveriť si svoje strelecké zručnosti a schopnosti na laserovej strelnici, vyskúšať snímanie odtlačkov prstov, skontrolovať ochranné prvky bankoviek a dokladov pomocou UV svetla, vyskúšať správnu manipuláciu s bremenami, nácvik stabilizovanej polohy zraneného, merať hluk v prostredí …

Facebook event: facebook.com

Hlavná stránka: fbi.uniza.sk