• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ

 • Obsah tejto internetovej stránky (fbi.uniza.sk/kbm vrátane podstránok) je duševným vlastníctvom Žilinskej univerzity, Fakulty bezpečnostného inžinierstva, Katedry bezpečnostného manažmentu (ďalej KBM FBI ŽU) a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • Obsahom internetovej stránky sa rozumie grafický vzhľad – dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti internetovej stránky.
 • Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tejto internetovej stránky akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu KBM FBI ŽU je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.
 • KBM FBI ŽU nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.
 • KBM FBI ŽU nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.