• Kontaktujte nás
  Kontaktujte nás
 • Projekty
  Projekty
 • Zamestnanci
  Zamestnanci
 • Partneri
  Partneri
 • Doktorandské štúdium
  Doktorandské štúdium
 • Inžinierske štúdium
  Inžinierske štúdium
 • Bakalárske štúdium
  Bakalárske štúdium

Home » Blast resistance of Fenestration

Blast resistance of Fenestration

Skúška odozvy rôznych typov okenných výplní zaťažených tlakovou vlnou od výbuchu

Blast resistance of Fenestration

Abstrakt: Projekt odolnosť okenných výplní zaťažených tlakovou vlnou od výbuchu. Takýto typ zaťažení sa všeobecne pri návrhu konštrukcií neuvažuje, ale nárastom teroristických útokov sa táto téma stáva veľmi aktuálnou. Cieľom projektu je zistiť experimentálnym meraním odolnosť a reálne správanie sa okenných výplní zaťažených tlakovou vlnou vznikajúcou od rôznych druhov výbušných látok.

Kľúčové slová: zaťaženie výbuchom, okenné výplne, okná, pevnosť, reálne správanie sa

Abstract: The project is focused on the windows system blast resistance. The source of the blast load can have the origin in terroristic attack using an improvised explosive devices. Blast resistance remains a top priority for last years with the increment of such terrorist attacks. Aim of the project is to determine the resistance and the real behaviour of the blast loaded window originating from a different types of explosive substances (with experimental measurement – field tests). We are preparing the field test of windows system subjected to the blast load from different type of explosives were selected.

Keywords: blast load, fenestration, windows, strength, real behaviour

Typ analyzovaných okien – Type of analysed windows:

a)       Drevené okná (z roku 1960 ) – timber windows (from 1960)

b)       Plastové okná (z roku 2015) – plastic windows (from 2015)

okná

Partneri projektu / Projekt partners:

Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Katedra bezpečnostného manažmentu a Katedra technických vied a informatiky www.fbi.uniza.sk

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie http://www.vtsu.sk/

Ekoprofil

Ekoprofil, s.r.o     www.ekoprofil.sk

Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra kovových a drevených konštrukcií  http://www.svf.stuba.sk/

Výskumný tým / research team: Ing. Lucia Figuli, PhD., Ing. Štefan Jangl, PhD., Ing. Zuzana Zvaková, Ing. Ladislav Mariš, PhD., Ing. Vladimír Kavický, PhD., Ing. Martin Magura, PhD., Ing. Tomáš Klas, PhD.

Ďakujeme spoločnosti Ekoprofil, s.r.o, za spoluprácu a dodanie plastových okien!

Publikácie:

Experimental measurement of the blast effect to the windows system / Zuzana Zvaková, Lucia Figuli. Stiahni
In: TRANSCOM 2015 [elektronický zdroj] : 11-th European conference of young researchers and scientists : Žilina, June 22-24, 2015, Slovak Republic. – Žilina: University of Žilina, 2015. – ISBN 978-80-554-1051-7.

Návrh postupu skúšky odolnosti okenných systémov zaťažených rázovou vlnou / Zvaková Zuzana. Stiahni
In: Technické vedy a výrobný manažment 2015 : medzinárodná vedecká konferencia : 16.4.-17.4.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Štrba : zborník abstraktov. – Košice: Petit, 2015. – ISBN 978-80-971555-4-4. – S.118.

Blast resistance of fenestration / Zuzana Zvaková – Lucia Figuli. Stiahni
In: CER Comparative European research 2015 [elektronický zdroj] : proceedings / research track of the 3rd biannual CER conference : international scientific conference for Ph.D. students of EU countries : March 23-27, 2015, London. – London: Sciemcee Publishing, 2015. – ISBN 978-0-9928772-6-2.