KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-1-2011

Toto číslo časopisu je vydané s finančnou podporou Európskej únie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu: Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
TIRÁŽ

VEDECKÉ ČLÁNKY
Libor GAŠPIERIK
PREVENCIA KRIMINALITY NA MIESTNEJ ÚROVNI
Aleš KOZUBÍK
MODELOVANIE FREKVENCIE DOPRAVNÝCH NEHÔD V SKUPINE VODIČOV
Jozef MIHOK, Jaroslava KÁDÁROVÁ
METODIKA APLIKÁCIE REŚTRUKTURALIZÁCIE PODNIKOV RIADENEJ SÚDOM V PRAXI
Ivo MILATA, Jana MŰLLEROVÁ, Vladislav KAŠPAR
GENEROVANIE STOCHASTICKÝCH ČINNOSTÍ V INTERMODÁLNEJ DOPRAVE
Andrej VEĽAS, Peter MRÁZIK
SKÚMANIE PRVKOV ELEKTRICKÝCH ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV Z HĽADISKA SPRÁVNOSTI KLASIFIKÁCIE PODĽA POŽIADAVIEK NÁRODNÉHO BEZPEČNOSTNÉHO ÚRADU

ODBORNÉ ČLÁNKY
Katarína BUGANOVÁ, Mária LUSKOVÁ
ANALÝZA RIZÍK V PODNIKU METÓDOU FMEA (FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS)
Iveta CONEVA, Stanislava GAŠPERCOVÁ, Linda OSVALDOVÁ
ZÁKLADNÉ POJMY A PRÁVNE PREDPISY POUŽÍVANÉ PRI RIEŠENÍ PROBLEMATIKY NEBEZPEČNÝCH LÁTOK A ICH PREPRAVY
ZDENĚK DVOŘÁK, MÁRIA LUSKOVÁ
ZÁKLADNÝ VÝSKUM V OBLASTI KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Tetyana GORDITSA
PROBLEMS OF INFORMATION TRANSPARENCY IN THE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM: ANALYSIS OF THE SITUATION BEFORE AND AFTER THE CRISIS
Zdeněk HON, Leoš NAVRÁTIL
EVROPSKÝ TERORISMUS
Zoran KEKOVIC, Nenad KOMAZEC, Samed KAROVIC
APPROACH TO RISK MANAGEMENT SYSTEMATIC BASIS
Peter MARCHEVKA
KRITICKÁ INFAŠTRUKTÚRA V EURÓPSKEJ ÚNII A V SEVEROATLANTICKEJ ALIANCII
Roman ONDREJKA, Gabriela JÁNOŠÍKOVÁ
POSTUP STANOVENIA PRAVDEPODOBNOSTI VZNIKU DOPRAVNEJ KONGESCIE AKO ZDROJA SPOLOČENSKÝCH RIZÍK
Eva SVENTEKOVÁ
RIZIKOVÉ MIESTA TRANZITNEJ DOPRAVY V ŽILINE
Branislav ŠTEFANICKÝ
RIADENIE HASIĆSKÝCH JEDNOTIEK PRI ZDOLÁVANÍ POŽIAROV
Dagmar VIDRIKOVÁ
MOŽNÉ VYUŽITIE MODELOVANIA DOPRAVY AKO PREVENTÍVNEHO NÁSTROJA NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)