KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-1-2014

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

ODBORNÉ ČLÁNKY

Katarína BELANOVÁ
PREKONÁVANIA RIZIKA V INVESTIČNÝCH PROJEKTOCH
Emil BURÁK
DAŇOVÉ RIZIKÁ – VYBRANÉ PROBLÉMY
František GUBÁŠ
ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ V PODMIENKACH sr
Ladislav HOFREITER
NerovnosŤ a asymetria bezpečnosti ako konfliktogénne činitele
Petar KOLEV, Petar GREKOV, Valentin NEDEV
CRITICAL ANALYSIS OF THE MOTION OF RUNNING GEAR ELEMENTS OF ROLLING STOCK IN NONHOLONOMIC SETUP - A NONHOLONOMIC CONNECTION MODELLING DURING A ROLLING  -  STOCK AXLE SHAFT MOVEMENT
Petar KOLEV, Petar GREKOV, Valentin NEDEV
CRITICAL ANALYSIS OF THE MOTION OF RUNNING GEAR ELEMENTS OF ROLLING STOCK - STATIC AND KINEMATIC MODELLING ROLLING  RESISTANCE OF WHEELSET
Petar KOLEV, Petar GREKOV, Valentin NEDEV
CRITICAL ANALYSIS OF MOVEMENT FOR PARTS OF THE BODY OF STOCK - SOME QUESTIONS DYNAMIC MOVEMENT OF THE WHEELSET
Milan KOVALČÍK
vplyv znalostí, skúseností, informácií, osobnostných charakteristík a vlastností obyvateľov na správanie sa v stresových situáciách
Miloš ODNRUŠEK
Strategické suroviny a EÚ – aktuálna výzva pre krízový manažment
Zuzana SCHWARTZOVÁ
Vývoj súdnej reštrukturalizácie v sr
Martina SYRUČKOVÁ, Radomír ŠČUREK
ELEKTROENERGETIKA A MOŽNOSTI POSUZOVÁNÍ RIZIK TÉTO OBLASTI
Julie TUŽOVÁ
MINIMALIZACE rizik a proces řízení rizik stavebního projektu
Andrzej URBANEK
VYBRANÉ PRVKY SYSTÉMU NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI POĽSKEJ REPUBLIKY


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)