KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-1-2015

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

VEDECKÉ ČLÁNKY
Mária HUDÁKOVÁ, Katarína BUGANOVÁ, Ladislav ŠIMÁK
FRAMEWORK EXPERIENCE OF GLOBAL ECONOMY AND CRISIS IN RELATION TO DEVELOPMENT OF SME IN ZILINA REGION
Ludvík JUŘÍČEK, Bohumil PLÍHAL
MATEMATICKÝ MODEL NÁHRADNÍCH MATERIÁLŮ (SUBSTITUCÍ) BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ V EXPERIMENTÁLNÍ RANIVÉ BALISTICE (2. časť)
Jaroslav SIVÁK
CITLIVÉ INFORMÁCIE

ODBORNÉ ČLÁNKY
Danka BOGUSKÁ, Mikuláš MONOŠI,  Beáta KOLLÁROVÁ
INFORMATIZÁCIA V INTEGROVANOM ZÁCHRANNOM SYSTÉME NA SLOVENSKU
František GUBÁŠ
BOJOVÉ SKUPINY EURÓPSKEJ ÚNIE – NÁSTROJ RÝCHLEJ VOJENSKEJ REAKCIE EURÓPSKEJ ÚNIE
Andrea MAJLINGOVÁ
LESNÉ POŽIARE – AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY V PODMIENKACH SLOVENSKA  
Iveta MARKOVÁ, Anton OSVALD, Jozef LAUKO
ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ CHEMICKÝCH LÁTOK POUŽÍVANÝCH NA HASENIE
Daniela TODOROVA
TRANSPORT SECTOR IN BULGARIA – CHALLENGES THE CRISIS AND LIMITATIONS

INFORMÁCIE
Anton TENCER
VÝSLEDKY A ODPORÚČANIA XVII. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE MEDICÍNY KATASTROF
Anton TENCER

AKTUÁLNY STAV PRIPRAVENOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA 
ZAMEDZENIE ŠÍRENIA OHROZENIA VEREJNÉHO ZDRAVIA V MEDZINÁRODNOM ROZSAHU


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)