KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-1-2016

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

VEDECKÉ ČLÁNKY
CONCEPTUAL FRAMEWORK OF
PLANNING AND CONTROL OF CASH FLOWS OF THE COMPANY UNDER ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT

Galyna DREBIT

Vplyv tvaru nálože a typ výbušnej látky na šírenie tlakovej vlny
Lucia FIGULI, Zuzana ZVAKOVÁ, Štefan JANGL, Vladimír KAVICKÝ

ANALÝZA RIZÍK AKO NÁSTROJ NA URČOVANIE VÝŠKY SANKCIÍ PRI KONTROLE POŽIARNYCH ZARIADENÍ V BYTOVÝCH DOMOCH
Stanislava GAŠPERCOVÁ, Linda MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ

Hodnotenie Environmentálnych rizík vyplývajúcich z emisií horenia pri požiaroch v budovách
Mária HUDÁKOVÁ, Iveta Coneva, Katarína Hollá

OVERENIE ÚČINNOSTI SORPČNÝCH MATERIÁLOV PRI ZNEŠKODŇOVANÍ CHEMICKÝCH LÁTOK
Michal ORINČÁK

Plánování nákladů na údržbu krizové infrastruktury AČR
Martin ŠKOLOUD

ODBORNÉ ČLÁNKY
Európska utečenecká kríza a aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti
migrantom a utečencov
František GUBÁŠ

ÚVAHA O ZAČLENĚNÍ MANAGEMENTU DO SYSTÉMU VĚD
Jaroslav PADRNOS

DYNAMICKÁ ODOZVA TRIBÚNY ZIMNÉHO ŠTADIÓNA ONDREJA NEPELU V BRATISLAVE
Daniel PAPÁN, Veronika VALAŠKOVÁ

INFORMÁCIE
Mezinárodní koference Krizové řízení a řešení krizových situací (10. – 11. 9. 2015, Uherské Hradiště)

Vladimír Adamec, Barbora SCHÜLLEROVÁ, Jiří KONEČNÝ

Východiska na analýzu rizík výpadku elektrickej energie
Jana ADAMÍKOVÁ

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)