KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-2-2010

TITULNÁ STRANA
OBSAH
TIRÁŽ

VEDECKÉ ČLÁNKY
Maya LAMBOVSKA, Ognyan SIMEONOVA
MODEL FOR EVALUATION OF THE ASYMPTOTIC STABILITY OF THE ORGANIZATION TO BEARERS OF THREATS

Jozef MESÁRO
Š
RIEŠENIE ÚLOHY BEZPEČNOSTI  ŠTÁTU AKO KONEČNEJ MNOŽINY SUBJEKTOV OCHRANY A OBRANY
Ľudovít NÉMETH
DISKUSIA k základným pojmom krízového riadenia
Josef REITŠPÍS, Lucia HOUŠKOVÁ
APLIKÁCIA  VYBRANÝCH METÓD MANAŽÉRSTVA  KVALITY V RIADENÍ VYŠETROVANIA

Jiří STODOLA, Petr STODOLA

Possibilities of Quantified Risk Assessment

Zenon ZAMIAR
PRZEGLĄD WYBRANYCH ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH

ODBORNÉ ČLÁNKY
Radoslav IVANČÍK
Ekonomické aspekty vojenských operácií EURÓPSKEJ ÚNIE
Radoslav IVANČÍK
BOJOVÉ SKUPINY – VOJENSKÝ NÁSTROJ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU EURÓPSKEJ ÚNIE
Milan LANĎÁK a Mikuláš MONOŠI

NÁVRH OBNOVY PARKU TECHNIKY PRE OR HAZZ DOLNÝ KUBÍN
Marek LESZCZYŃSKI
Formation of the societal security by the state
Jozef MESÁROŠ
OPTIMALIZÁCIA PODSYSTÉMU OCHRANY A OBRANY
Daniela TODOROVA
The Impact of Global Financial and Economic Crisis on the Economy of Bulgaria

Dagmar VIDRIKOVÁ
City logistika a jej význam pri prevencii krízových situáciív meste

INFORMAČNÉ ČLÁNKY
Katarína HANÁČEKOVÁ
EDUCATION AND PREVENTION OF SELECTED groups of HUMAN RESOURCES IN the FIeld of Fire PROTECTION
Zuzana LUBINSZKÁ, Andrea MAJLINGOVÁ
Informačné systémy pre podporu krízového riadenia v prípade vzniku povodne

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)