KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-2-2011

Toto číslo časopisu je vydané s finančnou podporou Európskej únie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu: Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
TIRÁŽ

VEDECKÉ ČLÁNKY
Alexander KELÍŠEK, Marek KUČÁK
VÝVOJ A ŠPECIFIKÁ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU V EKONOMIKE
Daniel MARŠÁLEK, Radomír ŠČUREK
Hrozba biologických látek soudobé společnosti
Miloš ONDRUŠEK, Júlia ŠTOBEROVÁ
Ekonomický vývoj žilinského samosprávneho kraja v čase hospodárskej KRÍZY
Nada ŽIVANOVIĆ, Zoran Čekerevac, Vlada Živanovič
EFFECTIVE FUNCTIONING OF MANAGEMENT IN CRISIS SITUATIONS

ODBORNÉ ČLÁNKY
Jacek DWORZECKI
BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY V POĽSKU
Libor GAŠPIERIK, Josef REITŠPÍS, Petr SELINGER
BEZPEČNOSŤ PODNIKU - VÝZNAMNÝ ČINITEĽ SÚČASNOSTI
Zdeněk JANČO, Elena RIMEKOVÁ
REALIZÁTORI OPATRENÍ HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE V PODMIENKACH REZORTU ZDRAVOTNÍCTVA
Štefan JANGL
OCHRANA PROTI TERORIZMU
Milan KOVALČÍK
SAMOVOĽNÁ EVAKUÁCIA
Jan KYSELÁK, Lucie ŠULÁKOVÁ
SOUČASNÉ PŘÍSTUPY A MOŽNÁ PERSPEKTIVITA EVIDENCE EVAKUOVANÉHO OBYVATELSTVA V RÁMCI ČR
Peter MARCHEVKA
SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Valéria MORICOVÁ
ZÁŤAŽOVÉ SITUÁCIE A ICH VPLYV NA KRÍZOVÉHO MANAŽÉRA
František SALENKA, Dušana SALENKA, Marián FŰRI
ŠPECIFIKÁ MANAŽÉRSTVA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
Petr SELINGER
KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A MOŽNOSTI JEJ OCHRANY


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)