KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-2-2013

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

 

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

VEDECKÉ ČLÁNKY

Rudolf HORÁK, Lenka DANIELOVÁ
STRATEGIE BEZPEČNOSTI REGIONŮ

Ján HORVÁTH
TEPLOTA PRI POŽIARI VEĽKOKAPACITNEJ NÁDRŽE S ROPOU V PRIESTORE ODSTUPOVEJ VZDIALENOSTI
Radoslav IVANČÍK, Jaroslav UŠIAK
analýza trendov výdavkov na obranu vo vybraných krajinách severoatlantickej aliance pod vplyvom globálnej hospodárskej a finančnej KRÍZY

Andrej VEĽAS, Vlastimil MACH
UJEDNOTENIE METODIKY ZISŤOVANIA PRIELOMOVEJ ODOLNOSTI MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH PROSTRIEDKOV OBVODOVEJ OCHRANY

Dagmar VIDRIKOVÁ, Kamil BOC
kritická analýza prístupov k problematike ochrany kritickej infraštruktúry v slovenskej republike

ODBORNÉ ČLÁNKY
Ľubomír BELAN, Lubomír BELAN ml.
BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT – ŠPECIFICKÝ DRUH MANAŽMENTU
Ladislav HOFREITER
Teoretické východiská predikcie bezpečnostnej situácie v prostredí kritickej infraštrukúrY
Ján HUDÁK, Vladimír VAGAŠ, Monika AMBROVÁ
centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia ako efektívny nástroj organizácie sociálneho zabezpečenia v krízových situáciách
Ludvík JURÍČEK

POROVNÁNÍ CHOVÁNÍ NÁHRADNÍCH MATERIÁLŮ V BALISTICKÉM EXPERIMENTU
Jozef KĽUČKA, Vladimír MÓZER
MODEL HODNOTENIA EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI  PROTIPOŽIARNYCH OPATRENÍ – VÝSKUMNÝ PROJEKT

INFORMÁCIE
Vladimír MÍKA, Miloš ONDRUŠEK

AKTUÁLNE PROBLÉMY TYPOLOGIZÁCIE KRÍZ
Miloš ONDRUŠEK
SPRÁVA Z DVOJSTUPŇOVÉHO  CVIČENIA ÚSTREDIA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A ÚRADOV PRÁCE POPRAD, KEŽMAROK, STARÁ ĽUBOVŇA KONANÉHO V DŇOCH 20.-21.NOVEMBRA 2013

 

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)