KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-2-2014

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

POZVÁNKA NA KONFERENCIU RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ
POZVÁNKA NA KONFERENCIU HISTORIE A SOUČASNOST CHEMICKÝCH ZBRANÍ
KURZ EFEKTÍVNY KRÍZOVÝ MANAŽMENT

VEDECKÉ ČLÁNKY

Iveta CONEVA
ZÁPALNOSŤ CELULÓZOVÝCH LÁTOK OVPLYVNENÁ DRUHOM BIELIACEHO PROSTRIEDKU
Ludvík JUŘÍČEK, Bohumil PLÍHAL
matematický model náhradních materiálů (substitucí) biologických tkání v experimentální ranivé balistice
Vlastimil MACH, Zuzana  ZVAKOVÁ
Prielomová  odolnosť  úschovných objektov

ODBORNÉ ČLÁNKY

Vladimír ČIČKA, Jozef KLUČKA
PROCES PLÁNOVANIA A ROZPOČTOVANIA V KAPITOLE MINISTERSTVA OBRANY  SR A JEHO RIZIKÁ
Zuzana HORVÁTOVÁ,  Peter MAĎARI
RIZIKÁ PRI POŽIAROCH V DREVOSPRACUJÚCOM PRIEMYSLE HALA STOLÁRSKEJ VÝROBY
Jozef KLUČKA, Ján HAVKO
Finančné nástroje vhodné pre potreby prevencie mimoriadnych udalostí v slovenskej republike
Peter MAĎARI,  Zuzana HORVÁTOVÁ
RIZIKÁ PRI POVODŇIACH - PRIPRAVENOSŤ HASIČOV NA ZÁCHRANU Z VODNEJ HLADINY 
Helena ONDRÚŚKOVÁ
Bariéry v začiatkoch podnikania v malých a stredných podnikoCH
Veronika ORIEŠKOVÁ
Porovnanie podmienok prípravy a vysielania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a príslušníkov Armády Českej republiky do mierových operácií
Petr ROSTEK, Vilém ADAMEC
Porovnání a Návrh Kritérií pro určení prvkŮ kritické infrastruktury

INFORMÁCIE

Danka BOGUSKÁ,  Anna HUDÁKOVÁ,  Beáta KOLLÁROVÁ, Stanislava NOVOTNÁ
STAV INFORMOVANOSTI O POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI V RÓMSKEJ KOMUNITE
Ján HUDÁK, Anna KRÁLIKOVÁ, Vladimír VAGAŠ
cviČenie so subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovenskej republiky a sociálnej poisťovne v jIS HM EPsis®
Miloš ONDRUŠEK
Správa O jednom ÚspeŠnom seminári, na ktorom aktívna politika trhu práce naozaj aktivizovalA

 

 

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)