KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-2-2015

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

Silvie BENEŠOVÁ, Isabela BRADÁČOVÁ
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jaroslav FLACHBART
odpady v prírode – možné ZDROJE POžIAROV
Jana FOJTÍKOVÁ
Systém hlásenia leteckých nehôd a  incidentov s  nebezpečným nákladom
Štefan GALLA, Andrea MAJLINGOVÁ, Monika PAŽITNÁ
Výsledky overenia znalosti Z OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY A postupov sebazáchrany V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI U ŠTUDENTOV VYBRANEJ STREDNEJ ŠKOLY
Ladislav HOFREITER
kultúra bezpečnosti a Riadenie bezpečnosti
Lucia JANUŠOVÁ, Bohuš LEITNER
Postup NA IDENTIFIKÁCIU POTENCIÁLNYCH prvkov kritickej infraštruktúry v podsektore železničná doprava
Ludvík JUŘÍČEK, Bohumil PLÍHAL
Predikce hloubky vniku balistických těles do bloku náhradního materiálu biologických tkání v balistickém experimentu
Vlastimil MACH
Testovanie PrielomovEJ  odolnosTI vybratých  mechanických  zábranných prostriedkov
Patrik MITRENGA
vyhodnotenie úbytku na hmotnosti a  rýchlosti odhorievania ako parametra testovania sadrokartónových dosiek po vystavení tepelnému namáhaniu
Valéria MORICOVÁ, Jozef RISTVEJ
vplyv psychickej záťaže na pracovníkov krízového riadenia
Michal ORINČÁK, Jakub FRANER
APLIKÁCIA VYHODNOCOVACIEHO PROGRAMU CAMEO SOFTWARE SUITE A TEREX NA VYBRATÉ CHEMICKÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY V PRAXI
Silvia PEVALOVÁ, Bohuš LEITNER

posudzovanie rizík železničného systému prostredníctvom spoločnej bezpečnostnej metódy
Zuzana ZVAKOVÁ, Lucia FIGULI, Ladislav MARIŠ
návrh softvérového nástroja umožňujúceho Stanovenie účinkov explózie
Josef ŠTOREK
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ XVIII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEDICÍNA KATASTROF

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)