KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-2-2016

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

VEDECKÉ ČLÁNKY

Aplikácia ekonomického modelu V problematike posudzovania ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení

Jozef KLUČKA, Ján HAVKO

stanovenie tlaku generovaného výbuchom rôznych druhov výbušnín
Zuzana ZVAKOVÁ, Lucia FIGULI, Ladislav MARIŠ

TECHNOLÓGIA ELEKTROMOBILOV VO VZŤAHU K HASIČSKÝM JEDNOTKÁM PRI VYKONÁVANÍ ZÁCHRANNÝCH PRÁC
Michal BALLAY, Mikuláš MONOŠI

KVANTIFIKÁCIA ŠKÔD Po mimoriadnEJ udalosti NA STAVBÁCH
Vladimír BENEDIK

DOPAD NEGATIVNÍCH JEVŮ NA PSYCHIKU CESTUJÍCÍCH V OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ
Rebeka RALBOVSKÁ, Filip PAZDERA

černobílé vidění konfliktů – dopad propagandy na civilní obyvaTelstvo
Jan SMETANA

SPRÁVA NÚDZOVÝCH ZÁSOB ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV V SR
Zdenka URBANCOVÁ

FLASHOVER KONTAJNER – VÝCVIKOVÉ ZARIADENIE NA SIMULÁCIU PODMIENOK POŽIARU V UZATVORENOM PRIESTORE
Elena VAVROVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI ČESKOU REPUBLIKOU
Dušan VIČAR, Miroslav TOMEK, Zdeněk ŠAFAŘÍK, Jan STROHMANDL

ANALYSIS OF CRISIS MANAGEMENT IN POLISH COMPANIES
Katarzyna WITCZYŃSKA


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)