KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-2-2016

TITULNÁ STRANA
OBSAH
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

VEDECKÉ ČLÁNKY

Aplikácia ekonomického modelu V problematike posudzovania ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení

Jozef KLUČKA, Ján HAVKO

stanovenie tlaku generovaného výbuchom rôznych druhov výbušnín
Zuzana ZVAKOVÁ, Lucia FIGULI, Ladislav MARIŠ

ODBORNÉ ČLÁNKY

TECHNOLÓGIA ELEKTROMOBILOV VO VZŤAHU K HASIČSKÝM JEDNOTKÁM PRI VYKONÁVANÍ ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Michal BALLAY, Mikuláš MONOŠI

KVANTIFIKÁCIA ŠKÔD Po mimoriadnEJ udalosti NA STAVBÁCH
Vladimír BENEDIK

DOPAD NEGATIVNÍCH JEVŮ NA PSYCHIKU CESTUJÍCÍCH V OSOBNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ
Rebeka RALBOVSKÁ, Filip PAZDERA

černobílé vidění konfliktů – dopad propagandy na civilní obyvaTelstvo
Jan SMETANA

SPRÁVA NÚDZOVÝCH ZÁSOB ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV V SR
Zdenka URBANCOVÁ

FLASHOVER KONTAJNER – VÝCVIKOVÉ ZARIADENIE NA SIMULÁCIU PODMIENOK POŽIARU V UZATVORENOM PRIESTORE
Elena VAVROVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ HUMANITÁRNÍ POMOCI ČESKOU REPUBLIKOU
Dušan VIČAR, Miroslav TOMEK, Zdeněk ŠAFAŘÍK, Jan STROHMANDL

ANALYSIS OF CRISIS MANAGEMENT IN POLISH COMPANIES
Katarzyna WITCZYŃSKA

Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2017 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
03.03.2017 (14:04)