KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-3-2011

Toto číslo časopisu je vydané s finančnou podporou Európskej únie.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Názov projektu: Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH
TIRÁŽ

VEDECKÉ ČLÁNKY
Radoslav IVANČÍK
Porovnanie Plánovaných a  REALIZOVANÝCH výdavkov Na zabezpečenie obrany zo štátneho rozpočtu SR
Ladislav NOVÁK
Štatistické metódy NA posudzovanie RIZÍK PRIEMYSELNÝCH PROCESOV
Jozef SABOL, Bedřich ŠESTÁK, Leoš NAVRÁTIL
HODNOCENÍ NEBEZPEČNOSTI RADIOAKTIVNÍCH ZÁŘIČŮ PŘI ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH SITUACÍ
Veronika VEĽKOVÁ, Anton OSVALD, Vladimír LALÍK, Martin ZACHAR

bezpečnosť využívania stavebných izolačných materiálov

ODBORNÉ ČLÁNKY
Ľuboslava LAŠOVÁ, Miroslav TOMEK
Analýza využívania pozemnej záchrannej zdravotnej služby
Erika MACÁŠKOVÁ
leteckÁ záchrannÁ zdravotnÁ služba v krajinách V4
Miloš ONDRUŠEK
Riziko chudoby významný determinant sociálnej a ekonomickej bezpečnosti Slovenskej republiky
Milan SOPÓCI
TRANSFORMÁCIA OS SR A OPERÁCIE NÁRODNÉHO KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU

Jozef SABOL, Bedřich ŠESTÁK, Leoš NAVRÁTIL
Nový typ bezpečnostních osobních skenerů na letištích - Riziko pro cestující

Jiří STODOLA, Petr STODOLA
ASPEKTY Řízení RIZIK V technice
Radomír ŠČUREK, Dalibor VÁLEK, Martina SYRUČKOVÁ

STRATEGIE PŘI HAVÁRII NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE
Dagmar VIDRIKOVÁ Jaroslav PROCHÁZKA
Rizika poznávání nehodových lokalit s využitím nástrojů cea a cba
Zenon ZAMIAR, Tomasz CISZEWSKI

ENGINEER SUPPORT IN THE POST - FLOODING ENVIRONMENT


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)