KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
KONFERENCIE  >  KONFERENCIA HKOZ  > 

KONFERENCIA HKOZ

Konferencia  „Hospodárska kríza očami zainteresovaných 2010“ sa konala na pôde Fakulty špeciálneho inžinierstava za účasti predstaviteľov regionálnej samosprávy, štátnej správy, podnikateľského sektora, pedagógov a študentov Žilinskej univerzity 

Publikované príspevky z konferencie „Hospodárska kríza očami zainteresovaných 2010“

Barčiaková, M. - Beňadik, J. - Raždík, J. HOSPODÁRSKA KRÍZA VO SVETE

Buganová, K., RIADENIE PODNIKU V KRÍZE

Hollá, K. – Zanický, P. DANE A DAŇOVÉ ÚNIKY

Kelíšek, A. – Ondrušek, M. ANALÝZA PRÍČIN VZNIKU SÚČASNEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

Klučka, J. PODNIK A HOSPODÁRSKA KRÍZA

Kučák, M. VPLYV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA PODNIKY

Lanďák, M. – Kapusniak, J. FINANCOVANIE KR HAZZ V ŽILINE V ČASE HOSPODÁRSKEJ KRÍZY

Moricová, V. HOSPODÁRSKA KRÍZA A VPLYV NEZAMESTNANOSTI NA KVALITU ŽIVOTA ČLOVEKA

Ondrušek, M. PÔSOBENIE SÚČASNEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA VÝVOJ MEDZINÁRODNEJ MIGRÁCIE

Macášková, E. – Panáková, Ľ. DOPAD HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA LETECKÚ DOPRAVU

Strelcová, S. KRÍZA OVPLYVNILA PREDOVŠETKÝM ZAMESTNANOSŤ

Šinovský, J. - SOCIOPATOGÉNNE DOPADY VZRASTAJÚCEJ NEZAMESTNANOSTI V DÔSLEDKU HOSPODÁRSKEJ        KRÍZY

Vidriková, D. – Sventeková, E. VPLYV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA OBLASŤ DOPRAVY V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)