KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ODBORNÉ KURZY  >  Kurz Krízový manažment  > 

Kurz Krízový manažment

 Otvárame VZDELÁVACÍ KURZ "KRÍZOVÝ MANAŽMENT"

akreditovaný MŠVVaŠ SR 3217/2015/22/1

v termíne 12.-14. septembra 2016

INFORMAČNÝ LETÁK VZDELÁVACIEHO KURZU "KRÍZOVÝ MANAŽMENT"

Zameranie: RIZIKÁ V PODNIKU

Zameranie: KRÍZOVÝ MANAŽMENT V ŠTÁTNEJ SPRÁVE A SAMOSPRÁVE

 Prihláška na kurz Krízový manažment

  • Možnosť výberu a akejkoľvek kombinácie modulov kurzu.
  • Cena jednodňového kurzu 190€ (osoba/modul/deň, vrátene materiálov a občerstvenia).
  • Zvýhodnená cena kurzu pri výbere viacerých modulov.
  • Zaslanie vyplnenej prihlášky do 26.8.2016 na kontaktnú adresu.
  • Otvorenie modulu kurzu pri záujme minimálne 5 uchádzačov.
  • Obsah modulov a rozsah kurzu je dostupný na: http://fbi.uniza.sk/kkm/stranka/kurz-krizovy-manazment.
  • Kurz prebieha v priestoroch Fakulty bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline, Ul. 1. Mája 32, Žilina.
  • Kontaktná osoba: Ing. Mária Hudáková, PhD. maria.hudakova@fbi.uniza.sk, +421 41 513 6712

Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)