KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
NAŠE ÚSPECHY  > 

NAŠE ÚSPECHY

Najlepšia diplomová práca za rok 2017 je z FBI ŽU

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 20. novembra 2017 v Hoteli Bôrik v Bratislave vyhlásil výsledky Národnej ceny SR za kvalitu, v rámci ktorej sa udeľovali aj ocenenia za  najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života v roku. Poslaním tejto súťaže je šíriť nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie. Cieľom súťaže je upozorniť aj na prácu vedeckých pracovníkov či absolventov vysokých škôl, podporiť ich a oceniť za výnimočné práce, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike kvality a jej prínosoch pre spoločnosť.

V kategórii E - najlepšia diplomová práca bola udelená cena Matejovi Masárovi z Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Diplomová práca s názvom „Manažment rizika projektu výrobku v podniku“ je zameraná na efektívne posúdenie rizík projektu vývoja, výroby a predaja nového produktu vo výrobnom podniku Bel, Power Solution, s.r.o, Dubnica nad Váhom. Prínosom práce je posúdenie projektových rizík nového výrobku a návrh opatrení na ich zníženie, ktoré môžu negatívne ale aj pozitívne ovplyvniť realizáciu navrhovaného projektu. Súčasťou prínosu práce je spracovaný popis preventívnych opatrení vo forme samostatných projektov s príslušným odhadom finančných nákladov na ich realizáciu a vytvorením registra rizík. 

 

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)