KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ODBORNÉ KURZY  > 

ODBORNÉ KURZY

Katedra krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline zabezpečuje vzdelávací program Krízový manažment“akreditovaný MŠVVaŠ SR, ktorý pozostáva z nasledujúcich modulov (po kliknutí na názov príslušného modulu sa Vám otvorí detailný popis):

Záujemcovia o modulový kurz môžu absolvovať celý kurz, alebo si môžu vybrať akýkoľvek jeden modul alebo akúkoľvek kombináciu modulov.

Obsah kurzu bol navrhnutý modulovo z dôvodu pokrytia širokého spektra problematiky v oblasti krízového manažmentu. Každý modul je svojím obsahom špecifický. Moduly kurzu vo vzájomnej nadväznosti komplexne pokrývajú požiadavky praxe zamerané na krízový manažment vo verejnej správe, v podnikateľskej sfére, ako aj na krízového manažéra, jeho vedomosti, znalosti a zručnosti.

Profil absolventa, odborný garant, lektori a rozsah modulu sú uvedené v každom module samostatne. 

 

Termín kurzu:

Kurz bude otvorený v prípade účasti minimálne 4 záujemcov o daný modul. Na kurz je potrebné prihlásiť sa u kontaktnej osoby (pozri nižšie) a poplatok za kurz uhradiť minimálne dva týždne pred začiatkom kurzu.

Termíny kurzov rôznych modulov budú čoskoro zverejnené.

 

Forma kurzu:

Kombinácia prednášok, aplikačných príkladov, prípadových štúdií a dištančného vzdelávania.

 

Cena kurzu:

O cene kurzu sa informujte u kontaktnej osoby (pozri nižšie).

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály v elektronickej podobe. Účastníci kurzu si môžu na Žilinskej univerzite zakúpiť ďalšiu odbornú literatúru.

 

Zabezpečenie kurzu:

Kurz realizujú pedagogickí zamestnanci v priestoroch FBI Žilinskej univerzity na ul. 1 mája 32, v Žiline. Číslo potvrdenia o akreditácii MŠVVaŠ SR 3217/2015/22/1.


Kontaktná osoba:

V prípade záujmu o kurz, t.j. o akúkoľvek kombináciu vzdelávacích modulov a ďalších doplňujúcich otázok je kontaktnou osobou Ing. Mária Hudáková, PhD.,

e-mail: maria.hudakova@fsi.uniza.sk, tel.: +421 41 513 6712

Potvrdenie o akreditácii ponúkaných kurzov


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)