KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
VEDA A VÝSKUM  >  Projekt APVV - FIREFF  > 

Projekt APVV - FIREFF

 

 Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení

Zmluva APVV-0727-12 

 


Hlavným cieľom projektu je skvalitniť a zjednodušiť hodnotenie ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení, prostredníctvom prakticky aplikovateľného modelu. Rozhodnutia vychádzajúce z jeho výsledkov povedú k zvýšeniu úrovne protipožiarnej bezpečnosti a zlepšeniu využívania finančných prostriedkov potrebných na jej dosiahnutie.

Pre naplnenie hlavného cieľa projektu bude potrebné splniť nasledovné čiastkové ciele:

  1.  Analýza súčasného stavu zameraná legislatívne a normatívne požiadavky, nedostatky dostupných požiarno-ekonomických nástrojov a metód, dostupnosť vstupných údajov.
  2. Stanovenie súboru  vstupných  a výstupných parametrov modelu, a ich formátu, na základe vhodnosti a dostupnosti dátovej základne, vychádzajúc s analýzy súčasného stavu.
  3. Vytvorenie vlastného modelu na hodnotenie ekonomickej efektívnosti protipožiarnych opatrení.
  4. Overenie funkčnosti a aplikovateľnosti modelu v spolupráci s koncovými užívateľmi, reprezentovanými odborníkmi praxe a štátnej správy.
  5. Zostavenie finálneho modelu, jeho propagácia a distribúcia.

 

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)