KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
KONFERENCIE  >  WORKSHOP - BEZPEČNOSŤ SPOLOČNOSTI  > 

WORKSHOP

  "Bezpečnosť spoločnosti ako problém pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti"                   

Miesto:  Miestnosť vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline
Dátum:  2. jún 2011
Organizátor: Katedra krízového manažmentu, Fakulta špeciálneho inžinierstva, ŽU


 

 
 Zúčastnené inštitúcie:

Závery:

  • rozšíriť počet organizátorov konferencie mladých vedeckých pracovníkov „Mladá veda“ na ďalšie univerzity, pričom miesto konania konferencie by bolo každý rok iné,
  • navrhnúť medzinárodný projekt, ktorý by sa zaoberal prípravou a organizáciou kurzov pre odborníkov, ktorí sa budú podieľať na transponovaní smerníc krízového manažmentu pre potreby EÚ,
  • využívať operačné programy spolupráce, 
  • vypracovať zoznam výziev na medzinárodné projekty,
  • usporiadať v krátkej dobe podobné pracovné stretnutie,
  • vytvoriť komunikačnú platformu – web, zverejňovanie informácií v časopise Krízový manažment. 

Odborné časopisy:

Prehľad vedeckých a odborných časopisov domácich a zahraničných inštitúcií spolupracujúcich s KKM nájdete tu

              
  
             
                    

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2021 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
14.01.2020 (10:17)