KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  > 

KM-1-2010

TITULNÁ STRANA
OBSAH
TIRÁŽ

VEDECKÉ ČLÁNKY
Emil ANTUŠÁK
ZVLÁŠTNOSTI MANAGEMENTU V PRVNÍM DESETILETÍ 21. STOLETÍ V KONTEXTU ZVLÁDÁNÍ GLOBALIZUJÍCÍCH SE EKONOMICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH KRIZOVÝCH JEVů
Ľudovít NÉMETH
Niektoré problémy terminológie pri klasifikácii rizík
Roman ONDREJKA, Gabriela JANOŠÍKOVÁ
Posudzovanie rizík a prístupy k ich hodnoteniu
Miloš ONDRUŠEK, Vladimír T. MÍKA
NIEKTORÉ problémy formulovania teórie krízového manažmentu
Andrej VEĽAS
Možnosti Skúmania elektrických zabezpečovacích systémov z hľadiska pravdepodobnosti ich prekonania

ODBORNÉ ČLÁNKY
Anna BARČÍKOVÁ
LATENTNÁ KRIMINALITA AKO SÚČASŤ REÁLNEJ KRIMINALITY
Radoslav IVANČÍK
EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE OBRANY A BEZPEČNOSTI ŠTÁTU A VOJENSKÉ VÝDAVKY V ČASE GLOBALIZÁCIE A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY
Stanislav KUCHÁR
Riziká vzniku digitálnej priepasti (DIGITAL DIVIDE)
Kristián MATOUŠEK, Peter MARCHEVKA
CIVILNÁ PODPORA OBRANY
Pavol NEMEČKAY, Ladislav NOVÁK
HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA V REZORTE MINISTERSTVA OBRANY SR
Vladimir NINKOVIĆ,  Ladislav NOVAK, Želimir KEŠETOVIĆ
RISK PERCEPTION, COMMUNICATION AND DECISION-MAKING PROCESS
Miloš ONDRUŠEK, Andrej MARKOVIČ
Medzinárodná migrácia ako odozva na disparity v sociálno-ekonomickom rozvoji svetových regiónoV

INFORMAČNÉ ČLÁNKY
Katarína JELŠOVSKÁ, Eva MIKULOVÁ
Environmentálna Bezpečnosť
Gabriela KORMANCOVÁ
GLOBÁLNY TRH SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI V SÚČASNOSTI
Milan ROŠKO, Jozef ŽIVČÁK
A REVIEW OF FAULT TOLERANCE WITH THE APPLICATION TO PARALLEL COMPUTER SYSTEMS

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2019 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
19.03.2019 (10:56)