Ing. Iveta CONEVA
odborný asistent

Kontakt:
areál FBI, 1. mája 32, ŽILINA
kancelária A - 503
Telefón: +421 - 41-513 6755
osobná Web stránkyProfil:
1991 - inžinier v odbore "Chemická technológia vysokomolekulárnych zlúčenín", Fakulta organickej syntézy,Moskovskom Inštitúte špeciálnej chemickej technológie (MITCHT) M.V. Lomonosova, Rusko

Zameranie:
Vo vedecko-pedagogickej činnosti sa zaoberá vplyvom horľavých anorganických, organických latok a ich zmesi na procesy horenia a problematikou efektívneho využitia hasiacich latok na hasenie roznych tried požiarov.