KATEDRA POŽIARNEHO INŽINIERSTVA
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita v Žiline
Ul. 1. mája 32
010 26 ŽILINA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón sekretariát katedry: 00421 - 41 - 513 6751

 

- zamestnanci a doktorandi: 00421-41-513 + klapka

Fax: 00421 - 41 - 513 6620

E-mail: meno.priezvisko@fbi.uniza.sk