Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
odborný asistent
 
Kontakt:
areál FŠI, 1. mája 32, ŽILINA
kancelária A - 508
Telefón: +421 - 41-513 6764
osobná Web stránka


Profil:

2003 Ing. - Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, odbor poziarna ochrana.
2006 - Bc. Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2006 - PhD. Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied;

Zameranie:

Vo vedecko-pedagogickej činnosti sa zaoberá požiarnou bezpečnosťou technologických procesov.