doc. Ing. Mikuláš MONOŠI, PhD.
docent
 
Kontakt:
areál FŠI, 1. mája 32, ŽILINA
kancelária A - 511
Telefón: +421 - 41-513 6758
osobná Web stránka
 Profil:

1979 - inžinier v odbore strojné inžinierstvo, VA AZ Brno
1993 - kandidát technických vied, Vojenská fakulta VŠDS Žilina
1997 - docent v odbore Stavebné stroje a zariadenia

Zameranie:

Vo vedecko-pedagogickej činnosti sa zaoberá spoľahlivosťou a životnosťou techniky, hodnotením konštrukcie hasičskej techniky a taktiež technickým zabezpečením krízových situáciách.