Odporúčaný študijný program:

- 1. stupeň denné štúdium - TU
- 1. stupeň externé štúdium - TU
- 2. stupeň denné štúdium - TU
- 2. stupeň externé štúdium - TU